Social Icons

Натисни ESC за затваряне

Обектно-ориентирано програмиране

4   Статии в тази категория

Категорията „Обектно-ориентирано програмиране (ООП)“ ви въвежда в основните принципи и концепции на ООП парадигмата в контекста на Python. Тук ще намерите подробни обяснения на ключови понятия като класове, обекти, наследяване, полиморфизъм и енкапсулация. Ще се научите да проектирате и имплементирате обектно-ориентирани програми, използвайки best practices и design patterns. Статиите покриват теми като дефиниране на класове и обекти, конструктори и деструктори, методи и атрибути, и организиране на код в модули и пакети. Специално внимание се отделя на принципите SOLID (Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion) за писане на чист и поддържаем код. Категорията включва и ресурси за използване на абстракция и интерфейси, работа с изключения и грешки, и тестване на обектно-ориентиран код. Ще намерите и ръководства за прилагане на ООП концепции в реални проекти, като уеб приложения и игри. Независимо дали сте начинаещ програмист или опитен разработчик, преминаващ от процедурно към обектно-ориентирано програмиране, тези материали ще ви дадат солидно разбиране на ООП принципите и това как да ги прилагате ефективно в Python.

Разгледай
8

В предишната ни статия разгледахме основните шаблони за дизайн на класове в Python – наследяване и композиция….

2

В тази статия ще разгледаме два фундаментални принципа в обектно-ориентираното програмиране (ООП) – наследяване и композиция. Ще…