Social Icons

Натисни ESC за затваряне

FastAPI

4   Статии в тази категория

Категорията „FastAPI“ се фокусира върху модерния и високопроизводителен уеб фреймуърк за изграждане на APIs с Python. Тук ще откриете задълбочени ръководства за създаване на мощни и лесни за поддръжка API endpoints, използвайки възможностите на FastAPI като автоматично генериране на документация, валидиране на входни данни и сериализация на отговори. Ще се научите да използвате асинхронни функции и корутини за постигане на висока конкурентност и ефективност, дори при голям брой едновременни заявки. Статиите покриват ключови концепции като Dependency Injection, middleware и обработка на грешки. Специално внимание се отделя на интеграцията на FastAPI с други асинхронни библиотеки като databases и aiohttp, както и на тестването и внедряването на FastAPI приложения. Категорията включва и ресурси за сигурност и автентикация, работа с бази данни и изграждане на реактивни и event-driven архитектури. Независимо дали разработвате микроуслуги, изграждате backend за мобилни приложения или създавате API шлюзове, тези материали ще ви дадат експертно ръководство за използване на FastAPI за създаване на модерни и мащабируеми уеб APIs.

Разгледай
50

В предишни статии разгледахме основите на изграждането на RESTful API-та с FastAPI и изследвахме ползите от асинхронното…

2

В предишни статии разгледахме как да създаваме цялостни уеб приложения с Django и RESTful APIs с FastAPI….