В тази статия ще се гмурнем в света на Django – мощен и зрял Python уеб фреймуърк за изграждане на цялостни приложения. Ще разгледаме основните концепции на Django, като модели, темплейти, изгледи (views) и URL конфигурация. След това ще преминем през процеса на създаване на пълнофункционално блог приложение стъпка по стъпка. Накрая ще дискутираме някои добри практики и съвети за писане на качествен Django код.

Какво е Django?

Django е високо ниво Python уеб фреймуърк, който насърчава бързото разработване и чист, прагматичен дизайн. Създаден от опитни разработчици, той се грижи за голяма част от главоболията при уеб разработката, така че да можете да се съсредоточите върху писането на приложението си, без да се налага да преоткривате колелото.

Някои от основните предимства на Django включват:

 • Бърза разработка: Django е проектиран да помага на разработчиците да превръщат идеите си в реалност възможно най-бързо.
 • DRY (Don’t Repeat Yourself) принципи: Django следва философията на не повтаряне на код, така че всеки аспект от дизайна е на едно-единствено, недвусмислено място.
 • Вградени функционалности: Django идва с десетки допълнителни функционалности, които можете да използвате за справяне с общи случаи в уеб разработката, като аутентикация, администрация на съдържание, сайт карти и др.
 • Сигурност: Django помага за защита на сайта от много често срещани грешки в сигурността, като SQL инжекция, cross-site scripting, clickjacking и др.
 • Мащабируемост: Django използва компонентно-базиран „shared-nothing“ архитектурен подход, който позволява мащабиране на приложенията при нужда.

Нека сега преминем към изграждане на нашето блог приложение!

Инсталация и настройка

Първата стъпка е да инсталираме Django. Ще използваме виртуална среда за изолиране на библиотеките:


python -m venv myenv
source myenv/bin/activate
pip install django

След това създаваме нов Django проект и приложение:


# Create Django project and app
django-admin startproject myblog
cd myblog
python manage.py startapp blog

Нека добавим нашето ново приложение blog в списъка с инсталирани приложения в myblog/settings.py:


INSTALLED_APPS = [
  ...
  'blog.apps.BlogConfig',
]

Дефиниране на модели

В сърцето на Django са моделите – Python класове, които дефинират структурата на данните в приложението. Нека дефинираме прост Post модел в blog/models.py:


from django.db import models

class Post(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=255)
  content = models.TextField()
  created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

  def __str__(self):
    return self.title

Тук дефинираме полетата на модела – title (низ), content (текст) и created_at (дата и час). Методът __str__ се използва за начина, по който моделът се представя като низ (в нашия случай заглавието).

Нека сега създадем миграция за нашия модел и да я приложим към базата данни:


# Make and apply the migrations
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate

Django автоматично ще генерира SQL заявките, нужни за създаване на съответните таблици в базата данни.

Създаване на изгледи (Views)

Изгледите са функции или класове, които получават уеб заявки и връщат уеб отговори. Нека дефинираме прост изглед за списъка с публикации в blog/views.py:


from django.shortcuts import render
from .models import Post

def post_list(request):
  posts = Post.objects.order_by('-created_at')
  return render(request, 'blog/post_list.html', {'posts': posts})

Тук извличаме списъка с публикации от базата данни, подредени по дата на създаване в низходящ ред. След това използваме функцията render, за да покажем темплейта blog/post_list.html, като му подаваме списъка с публикации.

Създаване на темплейти

Темплейтите в Django позволяват да дефинираме структурата и разметката на уеб страниците, използвайки мощен темплейт език. Нека създадем нов файл blog/templates/blog/post_list.html:

<h1>My Blog</h1>

{% for post in posts %}
<article>
<h2>{{ post.title }}</h2>
<p>{{ post.content }}</p>
<p>Created at: {{ post.created_at }}</p>
</article>
{% endfor %}

Тук използваме темплейт тагове {% %} и темплейт променливи {{ }}, за да итерираме през списъка от публикации и да покажем данните за всяка една.

URL конфигурация

Последната стъпка е да свържем URL адресите с нашите изгледи. В blog/urls.py добавяме:


from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
  path('', views.post_list, name='post_list'),
]

И включваме това URL конфигурация в основния myblog/urls.py файл:


from django.urls import path, include

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
  path('', include('blog.urls')),
]

Сега вече трябва да можем да стартираме сървъра с python manage.py runserver и да видим нашето блог приложение на адрес http://127.0.0.1:8000/.

Заключение

В тази статия се запознахме с основите на изграждането на уеб приложения с Django. Видяхме как моделите определят структурата на данните, изгледите обработват бизнес логиката, темплейтите дефинират потребителския интерфейс, а URL конфигурацията свързва всичко в едно цяло.

Разбира се, Django предлага още много възможности, които не можахме да покрием тук – форми, тестове, администраторски панел, кеширане, сигурност и др. Затова ви насърчавам да разгледате официалната документация и да се потопите по-дълбоко в екосистемата на Django.

Като добри практики при писането на Django код, винаги се стремете към:

 • Следване на DRY (Don’t Repeat Yourself) принципа: Използвайте наследяване на темплейти, миксини за изгледи, базови класове за модели и др.
 • Разделяне на отговорностите: Нека моделите се грижат само за данните, изгледите само за бизнес логиката, а темплейтите само за представянето.
 • Писане на тестове: Django идва с мощна тестова рамка, така че се възползвайте от нея, за да осигурите качеството на кода си.
 • Следване на конвенциите: Django има утвърдени конвенции за именуване и структуриране на кода. Придържайте се към тях, за да направите кода си лесен за разбиране от други разработчици.

С това пожелание ви оставям да се гмурнете смело в дълбоките води на Django!

Категории:

Django, Уеб разработка,

Последно обновяване: май 3, 2024