В тази статия ще разгледаме една важна техника за справяне с предизвикателствата при уеб скрапинг – използването на прокси сървъри. Ще обсъдим защо сайтовете блокират скрапърите, как проксита могат да помогнат и ще покажем практически пример за интегриране на прокси поддръжка във вашите скрапинг скриптове. Нека започваме!

Защо сайтовете блокират скрапърите?

Уеб скрапингът, въпреки че е мощен инструмент за извличане на данни, не винаги е добре дошъл от гледна точка на собствениците на уебсайтове. Ето няколко причини, поради които сайтовете могат да ограничават или блокират достъпа на скрапъри:

 1. Натоварване на сървъра: Скрапърите могат бързо да изпратят голям брой заявки, потенциално претоварвайки сървърите и влошавайки производителността за нормалните потребители.
 2. Нарушаване на условията за ползване: Някои уебсайтове изрично забраняват скрапинга в своите условия за ползване и може да предприемат правни действия срещу нарушителите.
 3. Защита на интелектуалната собственост: Сайтовете може да искат да предотвратят масовото извличане и копиране на собственото им съдържание от конкуренти.
 4. Поверителност на потребителите: Скрапингът може да изложи лична информация на потребителите, което нарушава политиките за поверителност и регламентите за защита на данните.

За да наложат тези ограничения, уебсайтовете прилагат различни антискрапинг техники като ограничаване на честотата на заявките, блокиране на IP адреси, CAPTCHA и др. Ето къде влизат в играта проксита.

Какво са прокси сървърите?

Прокси сървърът е междинен сървър, който се намира между вашия скрапър и целевия уебсайт. Когато използвате прокси, заявките ви се изпращат първо до прокси сървъра, който след това ги препраща до целевия сайт. Отговорът от сайта преминава обратно през проксито и накрая достига вашия скрапър.

Като действа като посредник, проксито може да предостави няколко предимства за уеб скрапинга:

 1. Прикриване на IP адреса: Целевият сайт вижда IP адреса на проксито вместо вашия, затруднявайки проследяването и блокирането на скрапъра ви.
 2. Заобикаляне на географски ограничения: Ако проксито се намира в различна страна, можете да осъществите достъп до съдържание, което иначе може да е ограничено във вашия регион.
 3. Подобрена анонимност: Високоанонимизирани проксита, известни още като „елитни прокси“, не разкриват, че са проксита, предоставяйки допълнително ниво на скритост.
 4. Разпределяне на натоварването: Чрез ротация на множество проксита можете да разпределите заявките си, намалявайки натоварването на всеки отделен IP адрес.

Сега, нека видим как да интегрираме прокси поддръжка в Python скрапинг скрипт.

Използване на проксита с Python Requests

Requests е популярна Python библиотека за изпращане на HTTP заявки, която улеснява използването на проксита. Ето пример за това как да изпратите заявка чрез прокси с помощта на Requests:


import requests

proxy = '127.0.0.1:8888' # IP:PORT или HOSTNAME:PORT на проксито
proxies = {
  'http': f'http://{proxy}',
  'https': f'http://{proxy}'
}

response = requests.get('http://example.com', proxies=proxies)
print(response.text)

В този код ние:

 1. Задаваме адреса и порта на проксито в променливата proxy.
 2. Създаваме речник proxies, който съдържа протоколно-специфични ключове ('http' и 'https') и съответните им URL за прокси, включващи низа proxy.
 3. Подаваме речника proxies на метода requests.get() чрез аргумента proxies, което инструктира Requests да изпрати заявката през посоченото прокси.

Ако искате да използвате множество проксита, можете да съхранявате адресите им в списък и да избирате произволно прокси за всяка заявка:


import requests
import random

proxies_list = [
  '127.0.0.1:8888',
  '127.0.0.1:9999',
  # ...
]

def get_random_proxy():
  return random.choice(proxies_list)

proxy = get_random_proxy()
proxies = {
  'http': f'http://{proxy}',
  'https': f'http://{proxy}'
}

response = requests.get('http://example.com', proxies=proxies)
print(response.text)

Този подход ви позволява да ротирате проксита и да разпределяте заявките между множество IP адреси, намалявайки риска от откриване и блокиране.

Важни съображения при използването на прокси

Докато прокси сървърите могат да бъдат ценен инструмент за уеб скрапинг, те също така носят някои предизвикателства и недостатъци, които трябва да имате предвид:

 1. Надеждност: Безплатните и публичните проксита често са бавни, ненадеждни и могат внезапно да спрат да работят. Платените прокси услуги обикновено предлагат по-добра производителност и стабилност.
 2. Сигурност: Някои проксита могат да бъдат злонамерени, записвайки или манипулирайки трафика ви. Винаги използвайте доверени източници на проксита и разглеждайте HTTPS за чувствителни данни.
 3. Забавяне: Тъй като проксита добавят допълнителна заявка, те могат да увеличат общото време за отговор на вашите заявки. Изберете бързи и близки до вас проксита за минимално забавяне.
 4. Разходи: Докато някои ограничени безплатни проксита са налични, висококачествените проксита често изискват месечен абонамент. Разходите могат бързо да нараснат, особено за мащабни скрапинг проекти.

Имайте предвид тези фактори, когато решавате дали и кои проксита да използвате за своите скрапинг нужди.

Заключение

Прокси сървърите са ценен инструмент в арсенала за уеб скрапинг на всеки разработчик на Python. Чрез маскиране на вашите оригинални IP адреси и разпределяне на заявките, проксита могат да ви помогнат да преодолеете честите антискрапинг защити и да извличате данни по-надеждно.

В тази статия обсъдихме причините, поради които сайтовете блокират скрапъри, ролята на прокситата в заобикалянето на тези ограничения и как да интегрирате прокси поддръжка в Python скрапинг скриптове с помощта на библиотеката Requests.

Докато използвате прокси сървъри, не забравяйте да вземете предвид фактори като надеждност, сигурност, скорост и разходи. С правилния подход и инструменти можете ефективно да извличате данни дори от предизвикателни цели.

В следващите статии ще задълбочим темите за разширени прокси техники, автоматизирано събиране на прокси списъци и стратегии за избягване на откриването.

Категории:

Уеб скрапинг,

Последно обновяване: май 24, 2024